Tiina Sarapu Klaas tähistab minu töödes maailma läbipaistmatu ja läbipaistva, nähtava ja nähtamatu, materiaalse ja immateriaalse, reaalse ja irreaalse vahel. See maailm on hajusate piiridega, tulvil põnevat ning raskestitabatavat.
Avalehele
Vabalooming
Doorway
Kergel sammul
Kõik on kaalul
Tabula rasa
Kuldsed väljad
Ühe vesiveski lugu
Kõlavad valgus ja vaikus
Maestoso
Ülevalt
Taevas maa peal
Elu kuldsed hetked
Hääled
Kirjutamata romaanid
Rulluvad väljad
Pärand
Rulluvad kirjad
Avaneb
Jääb
Kirjutamata elulood
Lennu väljad
Ilma vaated
Sadu
Unconnected Files
Nimetamata maastikud
Disain ja tellimustööd
Sündmused
CV
Kontakt
ylevalt1
ylevalt2
ylevalt3
ylevalt4

 

 
Ülevalt 2007
 

installatsioon; 12. august 2007, Pärnumaa

 
ylevalt I
 

Installatsioon „Ülevalt“ räägib vastu võtmisest ja kasvada laskmisest, inimese ja looduse loomingust.

Maa annab pinnase, taevas laseb paista päikesel ja sadada vihmal. Inimene võib harida põldu, külvata, hoolt kanda ja kui on õnne, siis ka vilja lõigata. Põlluharimine on looming nagu maalimine või muusika kirjutamine. Olulisem kui miski muu, on selle juures kõrgemalt poolt antu vastu võtmine, külvatu kaitsmine ja kasvada laskmine. Inimese ja looduse õnnestunud koostoimimises saavad sinavad kõrgused kuldseteks viljaväljadeks – taevane avarus saab peegelduda maises ilus.

september 2007