Tiina Sarapu Klaas tähistab minu töödes maailma läbipaistmatu ja läbipaistva, nähtava ja nähtamatu, materiaalse ja immateriaalse, reaalse ja irreaalse vahel. See maailm on hajusate piiridega, tulvil põnevat ning raskestitabatavat.
Avalehele
Vabalooming
Doorway
Kergel sammul
Kõik on kaalul
Tabula rasa
Kuldsed väljad
Ühe vesiveski lugu
Kõlavad valgus ja vaikus
Maestoso
Ülevalt
Taevas maa peal
Elu kuldsed hetked
Hääled
Kirjutamata romaanid
Rulluvad väljad
Pärand
Rulluvad kirjad
Avaneb
Jääb
Kirjutamata elulood
Lennu väljad
Ilma vaated
Sadu
Unconnected Files
Nimetamata maastikud
Disain ja tellimustööd
Sündmused
CV
Kontakt
kvv1
kvv2
kvv3
kvv4

 

 
Kõlavad valgus ja vaikus 2007
 

installatsioon

 
kvvI
 
Inimene võtab maailma vastu meelte abil. Seda, mis vastu võetud, soovime enamasti edasi jagada. Olen tähele pannud, et ühe meelega vastu võetavat on sageli kergem kirjeldada teise meelega kogetava kaudu. Nägemine ja kuulmine on üksteist täiendavad ja tõlgendavad meeled. Kujutava kunsti teoste ja endagi loomisprotsessi kirjeldamisel armastan sageli kasutada muusikalisi mõisteid. Niisamuti olen kuulnud muusikuid oma valdkonda avavat kujutava kunsti mõistete kaudu.

Installatsioon „Kõlavad valgus ja vaikus“ on improvisatsioon vastu võtmise ja edasi peegeldamise teemal.

Mida kuuleme kui kõlab vaikus?
Mida kuuleme kui kõlab valgus?
Kõik, mis kuuldud ja öeldud, tekitab vastukaja, peegelduse. Nõndasamuti ka ütlemata sõnum, vaikiolek, veel kuuldavale toomata heli.
Raske on vaadata otse päikesesse, lihtsam tunda tema soojust või vaadelda kuud.
Mida tähelepanelikumalt kuulata valgust ja vaikust, seda selgemalt võib näha enda ja maailma peegeldust.

 

jaanuar 2008